Význam slovSlovníkCvýznam slova centrace

centrace

dostřeďování; soustřeďování pozornosti na jeden z více pozorovatelných znaků osob, věcí či situací

www.vyznam-slov.cz