Význam slovSlovníkCvýznam slova centr

centr

střed; přihrávka do prostoru před soupeřovou brankou; střední útočník

www.vyznam-slov.cz