Význam slovSlovníkCvýznam slova centi-

centi-

první část složených slov mající význam – sto, stý;předpona označující setinu,10 na -2

www.vyznam-slov.cz