Význam slovSlovníkCvýznam slova cenogeneze

cenogeneze

společný původ z téhož předka, pokrevní příbuzenství

www.vyznam-slov.cz