Význam slovSlovníkCvýznam slova cenobita

cenobita

mnich žijící v mnišské komunitě, ve společenství

www.vyznam-slov.cz