Význam slovSlovníkCvýznam slova cementace

cementace

druhotné zpevnění, ztvrdnutí; sycení povrchu oceli uhlíkem; přirozené zpevnění usazené horniny, stmelení

www.vyznam-slov.cz