Význam slovSlovníkCvýznam slova celebrovat

celebrovat

sloužit mši

www.vyznam-slov.cz