Význam slovSlovníkCvýznam slova cejch

cejch

úřední značka potvrzující přesnost a správnost funkce měřidel a přístrojů;neodstranitelné označení osoby, zvířete nebo věci

www.vyznam-slov.cz