Význam slovSlovníkCvýznam slova cédille [sedyj]

cédille [sedyj]

diakritické znaménko pod c (ç) označující výslovnost s nebo č

www.vyznam-slov.cz