Význam slovSlovníkCvýznam slova cedent,

cedent,

postupitel, kdo postupuje jinému nějaké právo

www.vyznam-slov.cz