Význam slovSlovníkCvýznam slova causa

causa

kauza

www.vyznam-slov.cz