Význam slovSlovníkCvýznam slova Caudillo [kaudyljo]

Caudillo [kaudyljo]

španělsky vůdce, označení diktátora Franka

www.vyznam-slov.cz