Význam slovSlovníkCvýznam slova casu quo, c.q.

casu quo, c.q.

v kterémžto případě

www.vyznam-slov.cz