Význam slovSlovníkCvýznam slova cash flow, cash-flow [kešflou]

cash flow, cash-flow [kešflou]

příliv peněz, tok peněz

www.vyznam-slov.cz