Význam slovSlovníkCvýznam slova case-law [kejs ló]

case-law [kejs ló]

právo vytvářené precedenty

www.vyznam-slov.cz