Význam slovSlovníkCvýznam slova case-history [kejs histori]

case-history [kejs histori]

detailní zpráva o případu a jeho vývoji; kasuistika

www.vyznam-slov.cz