Význam slovSlovníkCvýznam slova carmen figuratum [karmen figurátum]

carmen figuratum [karmen figurátum]

tvarovaná báseň, báseň grafickou formou napodobující tvar nějakého předmětu, ideogram, kafigram

www.vyznam-slov.cz