Význam slovSlovníkCvýznam slova cantabile [kantábile]

cantabile [kantábile]

zpěvně

www.vyznam-slov.cz