Význam slovSlovníkCvýznam slova campari [kampári]

campari [kampári]

italský aperitiv

www.vyznam-slov.cz