Význam slovSlovníkCvýznam slova camorra [kamora]

camorra [kamora]

tajné měšťanské teroristické hnutí v Neapoli v 16.-19.st.; dnes neapolská varianta mafie

www.vyznam-slov.cz