Význam slovSlovníkCvýznam slova camera obscura [kamera obskúra]

camera obscura [kamera obskúra]

primitivní temná komora bez optiky, předchůdce fotoaparátu

www.vyznam-slov.cz