Význam slovSlovníkBvýznam slova byzantologie

byzantologie

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou Byzance

www.vyznam-slov.cz