Význam slovSlovníkBvýznam slova byrokrat

byrokrat

příslušník byrokracie; přehnaně pečlivý, nepružný úředník lpící na formalitách

www.vyznam-slov.cz