Význam slovSlovníkBvýznam slova byro-

byro-

první část složených slov mající význam úřad, úřední

www.vyznam-slov.cz