Význam slovSlovníkBvýznam slova bypass, by-pass [bajpás]

bypass, by-pass [bajpás]

obtok, odklon, vnější okruh

www.vyznam-slov.cz