Význam slovSlovníkBvýznam slova bušl, bushel [bušl]

bušl, bushel [bušl]

americká objemová jednotka rovná 35,2391 l; britská objemová jednotka rovná 36,3687 l;hmotnost zemědělských produktů vztažená k tomuto objemu (14,5-27,2 kg)

www.vyznam-slov.cz