Význam slovSlovníkBvýznam slova buržoazie

buržoazie

městské obyvatelstvo; třetí stav; kapitalisté

www.vyznam-slov.cz