Význam slovSlovníkBvýznam slova bulletin [biltén]

bulletin [biltén]

věstník, přehled zpráv

www.vyznam-slov.cz