Význam slovSlovníkBvýznam slova bukovat

bukovat

zapsat se, zaregistrovat, zaknihovat, zaúčtovat; rezervovat, zajistit

www.vyznam-slov.cz