Význam slovSlovníkBvýznam slova bukování

bukování

registrace, zaknihování, zaúčtování; rezervace, booking

www.vyznam-slov.cz