Význam slovSlovníkBvýznam slova brontosaurus

brontosaurus

obrovský vymřelý býložravý veleještěr

www.vyznam-slov.cz