Význam slovSlovníkBvýznam slova broker [broukr]

broker [broukr]

dohodce, který zprostředkovává obchody cizím jménem a na cizí účet

www.vyznam-slov.cz