Význam slovSlovníkBvýznam slova briketa

briketa

tuhé palivo získané slisováním prachového uhlí

www.vyznam-slov.cz