Význam slovSlovníkBvýznam slova breviář

breviář

modlitební kniha pro denní modlitbu duchovních;soubor modliteb

www.vyznam-slov.cz