Význam slovSlovníkBvýznam slova brekcie

brekcie

slepenec s ostrohrannými úlomky homin

www.vyznam-slov.cz