Význam slovSlovníkBvýznam slova brainstorming

brainstorming

metoda volné spontánní diskuze na dané téma

www.vyznam-slov.cz