Význam slovSlovníkBvýznam slova brain-drain [brejndrejn]

brain-drain [brejndrejn]

odliv mozků, přetahování inteligence

www.vyznam-slov.cz