Význam slovSlovníkBvýznam slova brady-

brady-

první část složených slov mající význam zdlouhavý

www.vyznam-slov.cz