Význam slovSlovníkBvýznam slova brachy-

brachy-

první část složených slov mající význam krátký

www.vyznam-slov.cz