Význam slovSlovníkBvýznam slova brachiace

brachiace

pohyb pomocí horních končetin, šplhání a lezení v zavěšené poloze, ručkování

www.vyznam-slov.cz