Význam slovSlovníkBvýznam slova bovinní

bovinní

hovězí

www.vyznam-slov.cz