Význam slovSlovníkBvýznam slova boson

boson

kvantově nerozlišitelná částice s celočíselným spinem

www.vyznam-slov.cz