Význam slovSlovníkBvýznam slova bosáž

bosáž

zdivo s plasticky zdůrazněnými čelnými plochami kvádrů

www.vyznam-slov.cz