Význam slovSlovníkBvýznam slova bootleg [bútleg]

bootleg [bútleg]

nezákonně nahraná a prodávaná gramodeska

www.vyznam-slov.cz