Význam slovSlovníkBvýznam slova booklet [buklet]

booklet [buklet]

knížka, brožura, příručka

www.vyznam-slov.cz