Význam slovSlovníkBvýznam slova bonitní

bonitní

vysoké hodnoty; mající dobrou pověst

www.vyznam-slov.cz