Význam slovSlovníkBvýznam slova bona fide [boná fidé]

bona fide [boná fidé]

v dobré víře, v dobrém úmyslu

www.vyznam-slov.cz