Význam slovSlovníkBvýznam slova bolometr

bolometr

přístroj k měření intenzity záření

www.vyznam-slov.cz