Význam slovSlovníkBvýznam slova bolero

bolero

španělský lidový tanec; hudební skladba k němu;bolerko

www.vyznam-slov.cz