Význam slovSlovníkBvýznam slova bohemizmus, bohemismus

bohemizmus, bohemismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z češtiny nebo podle češtiny v něm vytvořený

www.vyznam-slov.cz